1. ให้คำปรึกษา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพี่ยงท่านโทรมา
2. บริการออกแบบงานอาคารทุกชนิด พร้อมเอกสารให้ท่านดำเนินการขออนุญาตต่อไป
3. ออกแบบงานระบบ ไฟฟ้า สุขาภิบาล แอร์ ระบบเตือนภัย ระบบล่อฟ้า
4. ออกแบบระบบ 3 D ให้ท่านสามารถมองเห็นภาพจริงก่อนการทำงาน
5. ประเมินราคางานก่อสร้าง ออกมาในรูป BOQ.
6. บริการก่อสร้างตามแบบลูกค้า

งานออกแบบและก่อสร้างอาคารสำนักงาน จ.ระยอง


งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จ.ระยอง


งานรื้อถอนอาคาร


งานออกแบบอาคารฝึกอบรม จ.สระบุรี


งานออกแบบสหกรณ์การยาง จ. ระยอง